salmestav

Společnost Sal-Me stav s.r.o. vznikla sloučením dvou podnikatelských subjektů, jejichž činnosti se v minulosti navzájem prolínaly a doplňovaly. Jelikož jsme Vám, našim stávajícím i novým zákazníkům, chtěli nabízet naše služby komplexněji a pod jednou značkou, spojili jsme své síly a nyní již vystupujeme pod značkou

Sal-Me stav s.r.o.

Z předchozích let si neseme celou řadu zkušeností, realizovaných zakázek i spokojených zákazníků a naše služby Vám budeme nabízet vždy, když budete potřebovat realizovat Vaše přání, sny či konkrétní představy.